πότε μια σχέση είναι ολοκληρωμένη

Πότε μια σχέση είναι ολοκληρωμένη;

«Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν. καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα …

τέστ του έρωτα

Η τραγωδία του ουμανισμού και οι προγαμιαίες σχέσεις

Ερώτηση: Γιατί δεν επιτρέπονται οι προγαμιαίες σχέσεις; π.Κ.Σ.: Βρε παιδάκι μου, το κάθε τι έχει μια όμορφη χρήση. Δεν μπορώ να τα χρησιμοποιώ όπως εγώ θέλω. Το κάθε τι έχει μια [όμορφη] χρήση. Και το σώμα [μας] το χρησιμοποιούμε όπως το επέτρεψε ο Θεός. Πολύ απλά… Και κανείς δεν μπορεί …

σταυρός στην οικογένεια

Τι είναι και τι δεν είναι σταυρός στην οικογένεια;

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι χρειάζεται κάποιος να σταυρωθεί, να σταυρώνεται καθημερινά μέσα στο γάμο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ιστορία περιμένοντας την ανάστασή του ή προς το τέλος της ζωής ή στη μετά θάνατον ζωή; Απάντηση: Εγώ θα ήθελα να μεταθέσω λίγο το κέντρο βάρους της ενδιαφέρουσας ερωτήσεώς σας, από το …

Τι είναι ο Γάμος;

Ο γάμος δεν είναι ένας απλός κοινωνικός θεσμός, μια συνηθισμένη σύμβαση ή κοινοπραξία και συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, ένα συμβόλαιο τελοσπάντων που καλούνται να υπογράψουν και να τηρήσουν στη συνέχεια τους όρους του. Ο γάμος είναι μυστήριο θρησκευτικό και μάλιστα «μυστήριον μέγα» κατά τη διδασκαλία των Ιερών Γραφών καί των …

Ο διχασμός της ανθρώπινης ψυχής και ο Γάμος

Είναι κοινώς αντιληπτό ότι ο άνδρας και η γυναίκα ενεργούν με διαφορετικές ψυχολογίες. Δεν είναι, όμως, αντιληπτό, τουλάχιστον από τους περισσότερους, ότι οι διαφορές αυτές ανάμεσα στην ανδρική και στην γυναικεία ψυχολογία αποτελούν ασθένεια της ανθρώπινης φύσεως και δεν οφείλονται στην αρχική κατασκευή των πρωτοπλάστων από τον Θεό, αλλά στον …