Πώς να κάνετε την αναγγελία του γάμου σας

αναγγελία γάμουΗ αναγγελία του γάμου είναι μια υποχρεωτική και σύντομη διαδικασία και είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας γάμου.

Είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε ακόμη κι αν δεν γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία της τελετής, όμως πρέπει να γίνει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημέρα του γάμου και όχι περισσότερο απο 6 μήνες πριν. Αυτό συμβαίνει γιατί όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται έχουν επίσημη διάρκεια ισχύος μόνο 6 μήνες.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1369 του αστικού κώδικα περί γνωστοποίησης του μέλλοντος γάμου, πριν από την τέλεση του γάμου, με όποιον τύπο κι αν αυτός πρόκειται να τελεσθεί, πρέπει να γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση σχετικής αγγελίας από το δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν, το όνομα και το επώνυμο των προσώπων αυτών, το επάγγελμά τους, το όνομα των γονέων τους και ο τόπος όπου γεννήθηκαν, όπου κατοικούσαν τελευταία και όπου πρόκειται να τελεσθεί ο γάμος. Αν ο γάμος δεν τελεσθεί μέσα σε έξι μήνες από την γνωστοποίηση (αναγγελία γάμου), η γνωστοποίηση πρέπει να επαναληφθεί.

Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν κατοικούν σε μεγάλη πόλη (άνω των 10.000 κατοίκων), η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου της κατοικίας.

Τι πρέπει να κάνετε

Πηγαίνετε στα γραφεία της εφημερίδας της επιλογής σας και συμπληρώστε εκεί την τυποποιημένη φόρμα αναγγελίας γάμου. Η σύνταξη της είναι ευθύνη της εφημερίδας. Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε και ρωτήστε αν μπορείτε να το κάνετε τηλεφωνικά.

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να κάνετε την αναγγελία του γάμου σας στο διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας Publees. Μέσα από το Publees μπορείτε να δημοσιεύσετε την αναγγελία του γάμου σας σε οποιαδήποτε ελληνική εφημερίδα θέλετε, ενώ μπορείτε να συγκρίνετε εύκολα και τις τιμές των εφημερίδων και να επιλέξετε την πιο συμφέρουσα για εσάς!

Η αναγγελία γάμου δεν κοστίζει το ίδιο σε όλες τις εφημερίδες. Η κάθε εφημερίδα έχει την δική της τιμολογιακή πολιτική, η οποία βασίζετε στο εύρος κυκλοφορίας καθώς και την αναγνωσιμότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις στην τιμή της αναγγελίας γάμου απο εφημερίδα σε εφημερίδα.

Η αναγγελία γάμου έχει συγκεκριμένη λεκτική διατύπωση. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν μικρές παραλλαγές από εφημερίδα σε εφημερίδα. Σε γενικές γραμμές, το κείμενο της αναγγελίας γάμου έχει ως εξής:

Ο (ονοματεπώνυμο)
του (όνομα πατρός)
και της (όνομα μητρός)
το γένος (επώνυμο μητρός προ γάμου)
που γεννήθηκε (τόπος γέννησης π.χ. Μαρούσι)
και κατοικεί ( τόπος κατοικίας π.χ. Γλυφάδα)
και η (ονοματεπώνυμο)
του (όνομα πατρός)
και της (όνομα μητρός)
το γένος (επώνυμο μητρός προ γάμου)
που γεννήθηκε (τόπος γέννησης π.χ. Βόλο)
και κατοικεί (τόπος κατοικίας π.χ. Παλαιό Φάληρο)
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει (τόπος π.χ. στη Γλυφάδα).

Αφού κάνετε την αναγγελία, αγοράστε την εφημερίδα και προσκομίστε την δημοσίευση στον ιερέα προκειμένου να εκδώσει την άδεια του γάμου σας.

Καλά στέφανα!